Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle instituttene ved fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV er et rådgivende organ som er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi arbeider med saker som angår deg på ditt studiested - alt fra strategiske beslutninger på fakultetet, til mindre problemer på institutt og studieprogram.

Studentrådet IV består av studentrepresentanter på institutt/studieprogram-nivå og på fakultet. Disse samles jevnlig for å orientere hverandre om saker som angår studentene og for å formidle informasjon på tvers av studieprogram, institutt og fakultet.

Du finner oss på Studentdemokratiet eller så kan du kontakte oss på mail/Facebook. Vi er her for å ta opp din sak, så ikke nøl med å ta kontakt!

Referater fra Studentrådsmøter finner du her

Tillitsvalgte

Vår 2019

Fakultetstillitsvalgte
Ingrid Folstad
Albert Harms
Ingeborg Pedersen Reigstad
ftv@sr-iv.no

Instituttillitsvalgte

Trondheim
Borgar Larsen, IMT (Marin)
Frida Hellesøy, IMT (Marin)
Ingrid Kalhagen, IGP (Tekniske geofag)
Gaute Hånsnar, IGP (Petroleumsfag)
Kristoffer Aurstad Dolvik, IGP (geologi, real)
Sigurd Spildrejorde, MTP (I&IKT)
Amalie Berge Holm, KT (I&IKT)
Axel Riddervold, EPT (PuP)
Andreas Knudsen Sund, MTP (PuP)
Tine Berg Harlem, MTP (Maskin, Bsc)
Ingeborg Onstein, KT (Bygg, siv.ing)
Marie Helene Bjørndal, IBM (Bygg, siv.ing)
Anette Archer Lohne, IBM (Bygg, Bsc)
Malene Eldegard Leirpoll, EPT (EMIL)
Clemens Martin Muller, EPT (Fornybar, Bsc)

Ålesund
Laila Cecilie Vevstad, IHB (Nautikk, Bsc)
Sander Reitan, IHB (Bygg, Bsc)

Gjøvik
Kinga Turlaj, IVB (Bygg, Bsc)
William Bertin Skoglund, IVB (Maskin, Bsc)

Seniorkonsulent
Nina Quale
nina.quale@ntnu.no

Nyheter

Kontakt oss