Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle instituttene ved fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV er et rådgivende organ som er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi arbeider med saker som angår deg på ditt studiested - alt fra strategiske beslutninger på fakultetet, til mindre problemer på institutt og studieprogram.

Studentrådet IV består av studentrepresentanter på institutt/studieprogram-nivå og på fakultet. Disse samles jevnlig for å orientere om saker som angår studentene og for å formidle informasjon på tvers av institutt og fakultet.

Du finner oss på Studentdemokratiet eller så kan du kontakte oss på mail/Facebook. Vi er her for å ta opp din sak, så ikke nøl med å ta kontakt!

Referater fra Studentrådsmøter finner du her

Tillitsvalgte

Vår 2018

Fakultetstillitsvalgte
Ingrid Folstad
Gøran Sildnes Gedde-Dahl
Per Øyvind Valen
ftv@sr-iv.no

Instituttillitsvalgte

Trondheim
Anna Holm Gjeraker, IMT
Anne Sophie Sagbakken Ness, IMT
Ingrid Kalhagen, IGP (tekniske geofag)
Christoffer Sørgård, IGP (Petroleumsfag)
Ingeborg Pedersen Reigstad, IGP (geologi realfag)
Eivind Holden, IMT (I&IKT)
Martin Halseide, KT (I&IKT)
Anniken Haver Lilleby, EPT (PuP)
Oscar Lilleløkken, MTP (PuP)
Eli Seglem, MTP (Maskin, Bsc)
Knut Reidulff, KT (Bygg, siv.ing)
Ingeborg Onstein, IBM (Bygg, siv.ing)
Henriette Sofie Høgstedt Strehl, IBM (Bygg, Bsc)
Anja Meisler, EPT (EMIL)
Artur Szymon Zebrowski, EPT (Fornybar energi, Bsc)
Siri Malen Sundhagen, MTP (Logiskk, Bsc)

Ålesund
Sara Åsnes Sagild, IHB (Bygg, Bsc)
Trygve Årsvold, IHB (Vann- og miljøteknikk, Bsc)

Gjøvik
Lotta-Linn Vestli Moen, IVB (Teknologidesig og ledelse, Bsc)
William Bertin Skoglund, IVB (Maskin, Bsc)

Seniorkonsulent
Nina Quale
nina.quale@ntnu.no

Nyheter

Kontakt oss