Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle instituttene ved fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV er et rådgivende organ som er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi arbeider med saker som angår deg på ditt studiested - alt fra strategiske beslutninger på fakultetet, til mindre problemer på institutt og studieprogram.

Studentrådet IV består av studentrepresentanter på institutt/studieprogram-nivå og på fakultet. Disse samles jevnlig for å orientere hverandre om saker som angår studentene og for å formidle informasjon på tvers av studieprogram, institutt og fakultet.

Du finner oss på Studentdemokratiet eller så kan du kontakte oss på mail/Facebook. Vi er her for å ta opp din sak, så ikke nøl med å ta kontakt!

Referater fra Studentrådsmøter finner du her

Tillitsvalgte

Vår 2019

Fakultetstillitsvalgte
Ingrid Folstad
Albert Harms
Per Øyvind Valen
ftv@sr-iv.no

Instituttillitsvalgte

Trondheim
Anna Holm Gjeraker, IMT (Marin)
Frida Hellesøy, IMT (Marin)
Ingrid Kalhagen, IGP (Tekniske geofag)
Gaute Hånsnar, IGP (Petroleumsfag)
Ingeborg Pedersen Reigstad, IGP (geologi, real)
Eivind Holden, IMT (I&IKT)
Amalie Berge Holm, KT (I&IKT)
Anniken Haver Lilleby, EPT (PuP)
Andreas Knudsen Sund, MTP (PuP)
Tine Berg Harlem, MTP (Maskin, Bsc)
Knut Reidulff, KT (Bygg, siv.ing)
Marie Helene Bjørndal, IBM (Bygg, siv.ing)
Henriette Sofie Høgstedt Strehl, IBM (Bygg, Bsc)
Anja Meisler, EPT (EMIL)
Clemens Martin Muller, EPT (Fornybar, Bsc)
Tina Torsdatter Davidsen, MTP (Logistikk, Bsc)

Ålesund
Laila Cecilie Vevstad, IHB (Bsc)
Trygve Årsvold, IHB (Vann- og miljøteknikk, Bsc)

Gjøvik
Lotta-Linn Vestli Moen, IVB (Teknologidesig og ledelse, Bsc)
William Bertin Skoglund, IVB (Maskin, Bsc)

Seniorkonsulent
Nina Quale
nina.quale@ntnu.no

Nyheter

Kontakt oss