Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle instituttene ved fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV er et rådgivende organ som er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi arbeider med saker som angår deg på ditt studiested - alt fra strategiske beslutninger på fakultetet, til mindre problemer på institutt og studieprogram.

Studentrådet IV består av studentrepresentanter på institutt/studieprogram-nivå og på fakultet. Disse samles jevnlig for å orientere hverandre om saker som angår studentene og for å formidle informasjon på tvers av studieprogram, institutt og fakultet.

Du finner oss på Studentdemokratiet eller så kan du kontakte oss på mail/Facebook. Vi er her for å ta opp din sak, så ikke nøl med å ta kontakt!

Referater fra Studentrådsmøter finner du her

Tillitsvalgte

Høst 2020

Fakultetstillitsvalgte
Andreas Knudsen Sund
Line Sofie Balstad
Ragnhild Marie Ulsaker Jacobsen
ftv@sr-iv.no

Instituttillitsvalgte

Trondheim
Per Henrik Nærum Ramberg, IMT (Marin)
Maria Voldsund, IMT (Marin)
Amanda Solli Eide, IGP (Tekniske geofag)
Fredrik Follaug , IGP (Petroleumsfag)
Bendik Standal Franzen, IGP (geologi, real)
Torstein Heltne Hovde, MTP (I&IKT)
Erik B. Slåstad, KT (I&IKT)
Magnus Dale Johnsen, EPT (PuP)
Olav Bjørken, MTP (PuP)
Espen Pedersen, MTP (Maskin, Bsc)
Veronika Nyhus, KT (Bygg, siv.ing)
Anna Bjørnøy Dørheim, IBM (Bygg, siv.ing)
Marit Furset, IBM (Bygg, Bsc)
Henriette Skaret Kjos-Hanssen, EPT (EMIL)
Clemens Martin Muller, EPT (Fornybar, Bsc)

Ålesund
Oskar Sunde, IHB
Sander Reitan, IHB

Gjøvik
Kinga Turlaj, IVB
Svein Kaupang, IVB

Seniorkonsulent
Nina Quale
nina.quale@ntnu.no

Nyheter

Kontakt oss