Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle studieprogrammene ved fakultetet for ingeniørvitenskap

Studentrådet er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi tar sakene som angår deg direkte på ditt studiested - alt ifra strategiske beslutninger for fakultetene til problemer for enkeltstudenter.

På studentrådskontoret finner du dine instituttillitsvalgte og dine fakultetstillitsvalgte - vi er her for å ta opp din sak, stor eller liten!

Referat finn du her

Tillitsvalgte

Vår 2018

Fakultetstillitsvalgte
Ingrid Folstad
Gøran Sildnes Gedde-Dahl
Saeid Hosseini
ftv@sr-iv.no

Instituttillitsvalgte
Maiken Berthelsen, IMT
Anne Sophie Sagbakken Ness, IMT
Bjørnar M. Nilsen, IGP (tekniske geofag)
Christoffer Sørgård, IGP (Petroleumsfag)
Lars Tollefsrud, IGP (geologi realfag)
Stephanie Buadu, IMT (I&IKT)
Martin Halseide, KT (I&IKT)
Ingeborg Kvammen, EPT (PuP)
Oscar Lilleløkken, MTP (PuP)
Eli Seglem, MTP (Maskin, Bsc)
Kristoffer Torbjørnsen, IBM (Bygg, siv.ing)
Ingeborg Onstein, KT (Bygg, siv.ing)
Espen Tillerås Helseth, IBM (Bygg, Bsc)
Anja Meisler, EPT (EMIL)
Artur Szymon Zebrowski, EPT (Fornybar energi, Bsc)
Siri Malen Olsen, MTP (Logiskk, Bsc)

Ålesund
Sara Åsnes Sagild, IHB (Bygg, Bsc)
Kristoffer Brandsrud, IHB (Bygg, Bsc)

Gjøvik
Lotta-Linn Vestli Moen, IVB (Teknologidesig og ledelse, Bsc)
William Bertin Skoglund, IVB (Maskin, Bsc)

Seniorkonsulent
Nina Quale
nina.quale@ntnu.no

Nyheter

Kontakt oss