Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle studieprogrammene ved fakultetet for ingeniørvitenskap

Studentrådet er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi tar sakene som angår deg direkte på ditt studiested - alt ifra strategiske beslutninger for fakultetene til problemer for enkeltstudenter.

På studentrådskontoret finner du dine instituttillitsvalgte og dine fakultetstillitsvalgte - vi er her for å ta opp din sak, stor eller liten!

Referat finn du her

Tillitsvalgte

Vår 2018

Fakultetstillitsvalgte
Ingrid Folstad
Gøran Sildnes Gedde-Dahl
Per Øyvind Valen
ftv@sr-iv.no

Instituttillitsvalgte

Trondheim
Anna Holm Gjeraker, IMT
Anne Sophie Sagbakken Ness, IMT
Ingrid Kalhagen, IGP (tekniske geofag)
Christoffer Sørgård, IGP (Petroleumsfag)
Ingeborg Pedersen Reigstad, IGP (geologi realfag)
Eivind Holden, IMT (I&IKT)
Martin Halseide, KT (I&IKT)
Anniken Haver Lilleby, EPT (PuP)
Oscar Lilleløkken, MTP (PuP)
Eli Seglem, MTP (Maskin, Bsc)
Knut Reidulff, KT (Bygg, siv.ing)
Ingeborg Onstein, IBM (Bygg, siv.ing)
Henriette Sofie Høgstedt Strehl, IBM (Bygg, Bsc)
Anja Meisler, EPT (EMIL)
Artur Szymon Zebrowski, EPT (Fornybar energi, Bsc)
Siri Malen Sundhagen, MTP (Logiskk, Bsc)

Ålesund
Sara Åsnes Sagild, IHB (Bygg, Bsc)
Trygve Årsvold, IHB (Vann- og miljøteknikk, Bsc)

Gjøvik
Lotta-Linn Vestli Moen, IVB (Teknologidesig og ledelse, Bsc)
William Bertin Skoglund, IVB (Maskin, Bsc)

Seniorkonsulent
Nina Quale
nina.quale@ntnu.no

Nyheter

Kontakt oss