Studieprogram ved IV-fakultetet

Dette er en liste over de største linjene i Trondheim som har vertsfakultet IV
(Ikke inkludert linjene ved våre campus i Ålesund og Gjøvik)

Bachelor Program:
Ingeniørfag, bygg
Ingeniørfag, logistikk
Ingeniørfag, maskin
Geologi

5årig Masterprogram:
Bygg- og miljøteknikk
Ingeniørvitenskap og IKT
Marin teknikk
Petroleumsfag
Produktutvikling og produksjon
Tekniske geofag


2årig Masterprogram:
Bygg- og miljøteknikk
Marin teknikk
Petroleumsfag
Produktutvikling og produksjon
Tekniske geofag
Geologi
Undervannsteknologi

Internasjonal master:
asdfCoastal and Marine Engineering
COld Climate Engineering
Environmental Engineering
Geotechnics and Geohazards
Global Manufacturing Management
Hydropower Development
Industrial Ecology
Marine Technology
Maritime Engineering
Natural Gas Technology
Petrolem Engineering
Petroleum Geosciences
Reliability, Availability, Maintainability and Safety(RAMS)
Sustainable Energy