Hva innebærer det å være FTV, ITV eller KTV?

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Fakultetstillitsvalgt – FTV

Som FTV er man øverste studentrepresentant i tilknytning til fakultetet, og man har i hovedoppgave å bevare studentene ved IVs interesse ovenfor fakultetsledelsen ved IV, sentraladministrasjonen ved NTNU og Studenttinget. Arbeidsoppgavene er delt mellom oppgaver overfor fakultetet og oppgaver overfor IV sitt studentråd. Overfor fakultet kreves det å stille forberedt til de ulike møtene der man har møteplikt, og ovenfor studentrådet skal FTV blant annet lede og sette agenda for studentrådet ved IV. FTVene er blant annet med i ledergruppa på fakultetet og i fakultetsstyret, noe som medfører at man er med å påvirker de store linjene som trekkes for fakultetet. Dette er svært relevant for alle som ønsker å erfare hvordan et fakultet ledes. For mer informasjon, se stillingsinstruksen her 

Instituttillitsvalgt – ITV

ITV Som ITV er man representant for alle studentene ved sitt studieprogram, samt representant for et institutt som studieprogrammet har en viss tilhørighet til. Dette innebærer at man som ITV skal ivareta studentenes interesser, og fremme studenters synspunkt i møter på instituttnivå og programnivå. Som funksjon skal ITVene lede møtene med de klassetillitsvalgte(KTV), og være studentrepresentant ved Studieprogramutvalget og Utvidet ledergruppe ved instituttet. Igjennom dette skal ITVene fungere som et mellomledd mellom studentene, ledelsen ved studieprogrammet, ledelsen ved instituttet og FTVene. Rollen som ITV er svært viktig sett at det er ITVene som igjennom KTVene skaffer oversikt over de saker som studentene engasjerer seg i, for så å videreformidle dette i fakultetets studentråd. Videre så har ITVene stor mulighet til å påvirke studiet de går på, fordi man er et medlem av utvalget som nettopp skal forme og utvikle det aktuelle studieprogrammet. For mer informasjon, se stillingsinstruksen her

Klassetillitsvalgt – KTV

Som klassetillitsvalgt(KTV) er man første kontakt og representant for studentene i sin klasse. Det er KTV som fordyper seg i hvordan studentene i klassen trives sosialt og faglig i studiehverdagen, og ut ifra dette videreformidler studentenes interesser og ønsker i studieprogramrådsmøtene.

Se mer:

Slik blir Studentrådet IV H22

Valgurnene stengte ved midnatt, og resultatene er klare. Slik vil Studentrådet IV se ut høsten 22! Nyvalgte i bold. Fakultetstillitsvalgte: Tina Høyvik, Siri Mostad Larsen

Seminar våren 2022

Den 12. og 13. februar hadde vi seminar med ITVene her på IV. Fredagen før møttes vi på kvelden for å bli bedre kjent. FTVene