Allmøte for studentene ved IV

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vi kaller inn til allmøte for alle studenter ved Fakultetet for Ingeniørvitenskap. Kom å få kaffe og kaker!!

Allmøte tar plass på Kalvskinnet kl 14:15 mandag den 23.10 i “Bygg-bygget”, Arkitekt Christies gt. 2, etg 1, forelesningssal EA123, Mazemap:
https://tinyurl.com/y7xcbl7l

Det blir blant annet informasjon om samlokaliseringen og en orientering fra de sittende fakultettillitsvalgte om aktuelle saker. Kandidatene som har stilt til valg som ITV (Instituttillitsvalgt) og FTV (Fakultetstillitsvalgt) blir presentert.

 

Velkommen!

—————————————————————————————————————

Ps. Frist for å melde inn eventueltsaker er mandag 16.10.

Forløpig saksliste:

7/17 Velkomst og valg av møteleder, referent og tellekorps

8/17 Godkjenning av referat fra allmøte 03.04.17

9/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

10/17 Informasjon om samlokalisering

11/17 Orientering v/ fakultetstillitsvalgte

12/17 Vedtektsendringer

13/17 Presentasjon av kandidater til ITV og FTV

14/17 Eventuelt

Se mer:

Still til valg!

Nå er det mulig å stille til valg til Studentrådet IV! Kandidatskjemaet er åpent frem til fredag 29. oktober kl. 23.59. Bruk dette kandidatskjemaet! Dersom du er