Resultat av valg vår 2018

Resultatet for vårens valg er nå klart, og Studentrådet IV vil gratulere følgende 11 med tillitsvalgtverv for skoleåret 18/19:

 • Fakultettillitsvalgt: Per Øyvind Valen
 • Instituttillitsvalgt IMT: Anna Holm Gjeraker
 • Instituttillitsvalgt IBM: Knut Reidulff
 • Instituttillitsvalgt Geologi: Ingeborg Pedersen Reigstad
 • Instituttillitsvalgt Bygg Bsc.: Hentiette Sofie Høgstedt Strehl
 • Instituttillitsvalgt EPT: Anja Meisler
 • Instituttillitsvalgt I&IKT: Eivin Holden
 • Instituttillitsvalgt PuP: Anniken Haver Lilleby
 • Instituttillitsvalgt Tek.geo: Ingrid Kalhagen
 • Instituttillitsvalgt IHB: Trygve Årsvold
 • Instituttillitsvalgt IVB: Lotta-Linn Vestli Moen

Vi takker alle som har stilt og ønsker de nye tillitsvalgte lykke til i det nye vervet!