Institutter på fakultet for ingeniørvitenskap

fakultet for ingeniørvitenskap tilhører følgende institutter:

  • IMT – Marin teknikk
  • IBM – Bygg- og miljøteknikk
  • EPT – Energi- og prosessteknikk
  • IGP – Geovitenskap og petroleum
  • KT – Konstruksjonsteknikk
  • MTP – Maskinteknikk og produksjon
  • IVB – Vareproduksjon og byggteknikk
  • HVB – Havromsoperasjoner og byggteknikk