Studentrådet IV Vår 2019

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Studentrådet IV vil denne våren bestå av følgende tillitsvalgte. Er det noe du lurer på, så er det bare til å ta kontakt!

 

STUDENTRÅDET IV                                                                   Vår 2019

FTV                                                                           ftv@sr-iv.no

Albert Bråten Harms, Fornybar                                albert-harms@hotmail.com         991 60 090

Ingrid Folstad, I&IKT                                               ifolstad@hotmail.com                      948 72 381

Per Øyvind Valen, Pup                                              per.oyvind.valen@gmail.com         902 63 064

 

IMT                                                                           imt@sr-iv.no

Frida Hellesøy, Marin Teknikk                                 fridahe@stud.ntnu.no

Anna Holm Gjeraker, Marin Teknikk                       anna.gjer@gmail.com

Eivind Holden, I&IKT                                              eivinbh@stud.ntnu.no                        iogikt@sr-iv.no

IGP                                                                            igp@sr-iv.no

Gaute Hånsnar, Petroleum                                        gauthaa@stud.ntnu.no

Ingrid Kalhagen, Tek.Geo                                        ingrkal@stud.ntnu.no

Ingeborg Pedersen Reigstad, Geologi                       ingebopr@stud.ntnu.no

MTP                                                                          mtp@sr-iv.no

Tine Berg Harlem , maskin                                       tinebh@stud.ntnu.no

Andreas Knudsen Sund, Pup                                     andresun@stud.ntnu.no

Tina Torsdatter Davidsen, logistikk                       tinatd@stud.ntnu.no

KT                                                                             kt@sr-iv.no

Amalie Berge Holm, I&IKT                                     eaholm@stud.ntnu.no                       iogikt@sr-iv.no

Knut Reidulff, Bygg Msc                                          knur@stud.ntnu.no

EPT                                                                          ept@sr-iv.no

Anniken Haver Lilleby, Pup                                    anniken.lilleby@gmail.com

Anja Meisler, Emil                                                   anjabm@stud.ntnu.no                      

Clemens Martin Muller, fornybar                            clemensm@stud.ntnu.no

IBM                                                                           ibm@sr-iv.no

Henriette Sofie Høgstedt Strehl, Bygg Bsc               hsstrehl@stud.ntnu.no

Marie Helene Bjørndal, Bygg Siving                                   mariehbj@stud.ntnu.no

Ålesund,IHB                                                           ihb@sr-iv.no

Laila Cecile Vevstad                                                 lailacv@stud.ntnu.no

Trygve Wigestrand Årsvold                                      taarsvoll@live.com

Gjøvik, IVB                                                              ivb@sr-iv.no

Lotta-Linn Vestli Moen, Tek.Design                       llmoen@stud.ntnu.no                        

William Bertin Skoglund, Maskin                            williabs@stud.ntnu.no

Konsulent

Nina Quale                                                               nina.quale@ntnu.no

 

Se mer:

Slik blir Studentrådet IV H22

Valgurnene stengte ved midnatt, og resultatene er klare. Slik vil Studentrådet IV se ut høsten 22! Nyvalgte i bold. Fakultetstillitsvalgte: Tina Høyvik, Siri Mostad Larsen

Seminar våren 2022

Den 12. og 13. februar hadde vi seminar med ITVene her på IV. Fredagen før møttes vi på kvelden for å bli bedre kjent. FTVene