Tillitsvalgte høst 2019

Da er enda et valg overstått og vi er meget fornøyd med kandidatene som er valgt, der resultatene ble som følger:

FTV:
– Ingeborg Pedersen Reigstad (Åpen)
ITV:
– Bygg, bsc: Anette Archer Lohne
– Bygg- og miljøteknikk (IBM): Ingeborg Onstein
– I&IKT: Sigurd Spildrejorde
– Geologi: Kristoffer Aurstad Dolvik
– Tekniske geofag: Ingrid Kalhagen
– PuP: Axel Riddervold
– EMIL: Malene Eldegard Leirpoll
– Marin teknikk: Borgar Larsen
– IVB (Gjøvik): Kinga Turlaj
– IHB (Ålesund): Sander Reitan

Vi vil takke alle som har stilt til valg og alle som har stemt! De tillitsvalgte vil tre inn i sin rolle ved semesterstart til høsten.
Vi ønsker alle nyvalgte masse lykke til i vervet!