Tillitsvalgte høst 2019

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Da er enda et valg overstått og vi er meget fornøyd med kandidatene som er valgt, der resultatene ble som følger:

FTV:
– Ingeborg Pedersen Reigstad (Åpen)
ITV:
– Bygg, bsc: Anette Archer Lohne
– Bygg- og miljøteknikk (IBM): Ingeborg Onstein
– I&IKT: Sigurd Spildrejorde
– Geologi: Kristoffer Aurstad Dolvik
– Tekniske geofag: Ingrid Kalhagen
– PuP: Axel Riddervold
– EMIL: Malene Eldegard Leirpoll
– Marin teknikk: Borgar Larsen
– IVB (Gjøvik): Kinga Turlaj
– IHB (Ålesund): Sander Reitan

Vi vil takke alle som har stilt til valg og alle som har stemt! De tillitsvalgte vil tre inn i sin rolle ved semesterstart til høsten.
Vi ønsker alle nyvalgte masse lykke til i vervet!

Se mer:

Still til valg!

Nå er det mulig å stille til valg til Studentrådet IV! Kandidatskjemaet er åpent frem til fredag 29. oktober kl. 23.59. Bruk dette kandidatskjemaet! Dersom du er