Stillingsinstrukser for SR-IV

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Studentrådet IV styres av et allmøtereglement og stillingsinstrukser.

Stillinger i studentrådet IV med instrukser er:

Se mer:

Still til valg!

Nå er det mulig å stille til valg til Studentrådet IV! Kandidatskjemaet er åpent frem til fredag 29. oktober kl. 23.59. Bruk dette kandidatskjemaet! Dersom du er