Innkalling til Allmøte for studenter ved IV-fakultetet 06.11.19 kl. 16.30

Fakultetstillitsvalgte ved fakultet for ingeniørvitenskap ønsker å invitere til Allmøte 06.11.19 kl. 16.30 i EL5 (NTNU, Gløshaugen).

Innkalling og endringsforslag til møtet finner du her.

Gjerne også trykk skal på facebookarrangementet vårt, slik at vi vet ca. hvor mange som kommer.

Møtet vil bli streamet til Gjøvik og Ålesund.