Tillitsvalgtkonferansen 

Del

09. september var alle tillitsvalgte på NTNU invitert til tillitsvalgtkonferansen. Her var det rom for både KTVer, ITVer, FTVer, referansegruppepersoner, studenttingsrepresentanter og konsulenter. Til vår store glede var det over 70 studenter som kom fra campusen vår i Gjøvik. 

På dagsorden var: studentdemokratiet, studentenes rettigheter og plikter, viktigheten av kvalitetssikringssystemet ved NTNU, studentpresten og studenthumanisten, studentombudet og hvordan vi får gjennomslag. I tillegg til en veldig god lunsj og snacks som holdt oss gjennom dagen!

Dette var en godt gjennomført konferanse med masse godt innhold. Vi fikk presentert viktigheten med studentenes engasjement og involvering i NTNU. Det er vi som vet hvordan det er å være studenter, så det er vi som har den best mulighet til å sikre at kvaliteten på NTNU både opprettholdes og forbedres hver dag. 

Dette er en konferanse som vi vil anbefale alle tillitsvalgte å være med på de kommende årene!

Se mer:

Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Der staten

Opptak av forelesninger  

En sak vi jobber med for tiden er opptak av forelesninger. Ifølge studenttingets politikk skal det gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger: «Opptak av forelesninger