Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT)

Del

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. 

Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig.

Resultatene fra SHoT 2022 ble offentliggjort i starten av september. Undersøkelsen av besvart av nær 60 000 norske heltidsstudenter under 35 år. Av resultatene kommer det frem at mange har det bra, men vi ser et større skille til de som ikke har det bra. En av tre studenter sliter alvorlige psykiske plager. Det er en markant økning i studenter med eksamensangst og rusproblemer. 

Studentrådet IV og Fakultetet jobber med å finne tiltak som kan bedre tilværelsen for våre studenter. 

Blant tiltakene som blir diskutert er:

–       Identitetsareal

o   Dette er et område som «tilhører» eller er satt av for at studenter på spesifikke studier. Dette gjør at studentene alltid her en fast plass å jobbe, hvor de kan møte andre i sin egen klasse og dermed lett kan finne folk de kan jobbe samme med.

–       Større støtte til små linjeforeninger

o  Den økonomiske situasjonen til de ulike linjeforeningene er svært ulik. Derfor er det et ønske at de små linjeforeningene skal få litt mer støtte for å få mulighet til å arrangere mer sosiale arrangement. 

–       Arrangementer med klassene/kullene

o   Selv om linjeforeningene gjør mye, er det ikke alle studentene som er med i disse foreningene. Det er også kanskje disse studentene som ikke er like sosial aktive, som er mer utsatt og mer skjør psykososial helse. Dette vil skape sterkere bånd innad i klassene og øke lysten til studentene til å gå fysisk på skolen.

–       Lunsjgrupper, 100kr

o   Det er noen institutt som har prøvd ut en ordning med lunsjgrupper, som har hatt veldig positive resultater. Dette er en ordning hvor studentene kan melde seg inn i en lunsjgruppe gjennom å fylle inn et skjema. Deretter blir de plassert i en gruppe, hver person får 100kr til mat, så går de sammen for å kjøpe lunsj og spise sammen. På denne måten møter studentene flere andre studenter og får dermed muligheten for å få seg nye venner. I skjemaet som fylles ut i begynnelsen kan de også komme med ønsker, for eksempel om de kan komme med en jente eller en gutt, om man er mer komfortable med dette.

–       Lang kø til psykolog

o   Dette er et samfunnsproblem, men verdt å nevne. Kanskje det kan gå an å snakke med sit om de kan utvide tilbudene sine og evt. gi støtte til dette.

–       Video om alle støtteordninger

o   Med å lage en video om alle støtteordninger som er tilgjengelig for alle NTNU-studenter er en fin måte å nå ut til alle studenter. Denne videoen kan vises i alle emner, legges ut på Blackboard, studentweb og sosiale medier.

o   På denne måten kan studenter med alvorlige psykiske problemer, og studenter som ikke vet hvor de skal søke hjelp, få en liten veiledning

Ikke tiltak, men verdt å nevne. Dette er en sak vi har gående med Fakultetsledelsen der de kan bidre til å skape oppmerksomhet mot den pressede økonomiske situasjonene studentene står i.

–       Større støtte fra lånekassen 

o   Slik støtten er nå, er det ikke bærekraftig å leve av. Slik SHoT undersøkelsen viser har nesten ca. 70% av studentene en deltidsjobb på siden av studiene. Dette fører at man blir overarbeidet ettersom at studiene allerede er heltidsstudier. 

o   Det kom et eksempel frem i møtet fra en ITV, hvor studenter hadde fortalt foreleser at de følte seg overarbeidet. Da hadde studenteten fått beskjed om at studiet er ‘fulltidsstudium og det skal ta 100% av tiden’. Foreleseren hadde også sagt at andre verv absolutt ikke skulle stå i veien for studiet.

o   Studenter som har dysleksi eller andre nedsettelser får en liten ekstra sum av lånekassen, i og med at de ikke får lov til å ha jobb på siden. Dette setter disse studentene i en vanskelig økonomisk situasjon.

o   Det er også veldig mange studenter som får økonomisk støtte hjemmefra, som kan være gjeldende for alle studentene i undersøkelsen som ikke har deltidsjobb på siden.

o   NTNU kan ta del i debatten/oppropet studentene har hatt angående øking av studiestøtte. 

Se mer:

Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Der staten

Opptak av forelesninger  

En sak vi jobber med for tiden er opptak av forelesninger. Ifølge studenttingets politikk skal det gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger: «Opptak av forelesninger