Loven sier at det er tre ukers frist for å sette karakter på eksamen.

Del

Ifølge Universitets- og høgskoleloven skal sensur på eksamen foreligge senest tre uker etter at eksamen ble levert. Av Kunnskapsdepartementet er det definert som tre uker, altså 21 kalenderdager. Der tre uker etter forvaltningsforskriften, er tre kalenderuker, og at denne fristen bare kan forlenges dersom den 21. dagen faller på en rød dag. Studenttinget har fremmet en resolusjon om sensurfrister og blindsensur for å problematisere NTNUs overholdelse av Universitets- og høyskoleloven. Dette ble gjort våren 2022 på bakgrunn av at studentrådene ved Fakultet for naturvitenskap (NV) og Informasjonsteknologi og elektronikk (IE) avdekket at så mye som halvparten av emnene ved de to fakultetene overskred sensurfristen med to eller flere dager høsten 2021.

Studenttingets Resolusjon om sensurfrister og blindsensur

“Eksamen er en påkjenning for studenter, og forsinket sensur er en ekstra, unødvendig belastning. Studentene ser seg lei av at sensurfristen til stadighet brytes, da dette kan ha store konsekvenser for studieprogresjonen til hver enkelt student. Studentene krever at sensurfristen overholdes og at brudd på sensurfrister sanksjoneres hos ansvarlig enhet. Studentene mener at sensurfristen på tre uker skal overholdes ved normal vurdering, og at sensurfrist på tre uker skal overholdes etter klagefristen har gått ut.

For å ivareta en mest mulig objektiv vurdering skal blindsensur være påkrevd ved klage på vurdering. En sensorveiledning eller et løsningsforslag skal ligge til grunn for vurdering av studenten, både ved førstegangsvurdering og ved nye vurdering som følge av klage fra studenten.”

Når det snakkes om blindsensur ved klage, menes det at den nye sensoren som ser på oppgaven for å gi en ny vurdering, ikke får kjennskap følgende detaljer rundt besvarelsen: 
– Hvem som klager.
– Karakteren som ble gitt ved første vurdering. 
– Formeningene til kandidat eller tidligere sensor.
Dette er i dag fastsatt ved lov for å sikre en mest mulig objektiv vurdering av alle studenter. 

Slik sensurfristen er idag skal studentene få sensuren første virkedag innen tre uker av avlagt eksamen, med mindre særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

Se mer:

Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Der staten

Opptak av forelesninger  

En sak vi jobber med for tiden er opptak av forelesninger. Ifølge studenttingets politikk skal det gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger: «Opptak av forelesninger