Opptak av forelesninger  

Del

En sak vi jobber med for tiden er opptak av forelesninger. Ifølge studenttingets politikk skal det gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger: «Opptak av forelesninger åpner opp for mer fleksibilitet i studiehverdagen. Det er viktig for tilrettelegging, og det gjøre det lett å repetere stoffet». 

Studenttinget setter også krav på at alle nybygde undervisningslokaler skal ha mulighet for opptak: «NTNU skal også sette en langsiktig plan for å installere opptaksverktøy i alle lokaler på NTNU som primært brukes til undervisning» 

«Digitale forelesninger skal ikke bli den dominerende undervisningsformen, men et supplement til fysisk undervisning». Under koronaperioden, hvor alle forelesninger var digitale, så vi at studentenes psykiske helse forverret seg.  At forelesningen hovedsakelig skal skje fysisk gjør at studentenes møtes, noe som har en svært positiv effekt på det psykososiale læringsmiljøet. Derfor sier studenttingets politikk seg imot streaming av forelesninger, altså direktesendt forelesninger. Dette gjør at vi får studentene tilbake på campus 

Opptak er derimot en helt annen sak. At forelesningene blir filmet og senere lagt ut på blackboard har en rekke positive konsekvenser:  

  • Det legger blant annet til rette for studentfrivilligheten, verv og jobb som man gjerne har på siden av studiet. En slik fleksibilitet er svært gunstig ettersom studielivet handler om så mye mer enn selve studiet.  
  • I tillegg gjør det at studenter kan henge med i fagene selv om man blir syke og må holde seg hjemme. 
  • I de fysiske forelesningene får man mulighet til å fokusere mer på å lytte og forstå pensum, og ikke bare på å ta notater 
  • Opptak gjør det mye lettere å repetere pensum under eksamensperioden 
  • Det tilrettelegger også for studenter med nedsatt funksjonsevne. For studenter som sliter med funksjonsnedsettelser gjør opptak det mulig for dem å sette forelesningen på pause, spole tilbake og tilrettelegge forelesningene slik som passer best for dem. 
  • And the list goes on… 

Vi I SR-IV (Studentrådet IV) stiller oss bad politikken til studenttinget og jobber for å realisere dette. 

Se mer:

Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Der staten

Opptak av forelesninger  

En sak vi jobber med for tiden er opptak av forelesninger. Ifølge studenttingets politikk skal det gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger: «Opptak av forelesninger