Campussamling

Del

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Der staten skal finansiere nybygg og ombygging av inntil 91 000 kvadratmeter i området for å muliggjøre samlingen.

Men i pressemelding 22.06.2022 skriver regjeringen følgende: 
“Etter en gjennomgang av NTNU Campussamling har regjeringen bestemt at prislappen for prosjektet skal halveres fra i underkant av 12 milliarder kroner til i underkant av 6 milliarder kroner.” 
Les hele pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-gjennomforer-flytting-av-ntnu-sine-fagmiljoene-pa-dragvoll-til-gloshaugen/id2920483/ 

Dette ble fanget opp av flere og Rektor Anne Borg svarer lederen i DN (Dagens Næringsliv) om kostnadene ved campusprosjektet i Universitetsavisa artikkel Publisert Mandag 04. juli 2022 – 09:40


Dagens Næringsliv omtaler 27.6.2022 NTNUs campussamling i Trondheim som et «monsterprosjekt», og ønsker regjeringen «lykke til i jakten på flere statlige overdådighetsmilliarder».


NTNU har aldri planlagt et overdådig monsterprosjekt. Vi er enig i at kvadratmeterprisen for det opprinnelige prosjektet var høy, men det var ikke som følge av ekstravagante krav fra NTNU. Vi ønsket et prosjekt med gode bygg og nødvendig funksjonalitet for vår virksomhet innen forskning, utdanning, innovasjon, kunstnerisk virksomhet og kunnskapsformidling.


Nå er kostnadene til prosjektet halvert, fra 12 til seks milliarder. Men seks milliarder er prisen for et helt annet prosjekt enn den opprinnelige campussamlingen.

Viktige deler er nemlig tatt ut:

• Prosjektet er redusert fra 123 400 til 91 000 kvadratmeter.

• Vi får ikke samlet kunst, arkitektur, musikk og design til det som skulle bli et kraftsenter for NTNUs utøvende, skapende fag.

• Vi får ikke samlet undervisningen for alle lavere grads studenter sentralt på campus på Gløshaugen.

• Vi får ikke byttet ut de utdaterte magasinene til Vitenskapsmuseets samlinger (et krav fra Riksrevisjonen).

• Vi har måttet kutte betydelig i miljøambisjonen, og får ikke bygg som produserer mer energi enn den bruker, eller utslippsfrie transportløsninger.

Omfanget av prosjektet er altså kuttet, ikke bare kostnaden.


Vi er likevel glade for at vi får seks milliarder, fordi det er mer enn null. Seks milliarder gjør at vi får samlet humaniora og de samfunnsvitenskapelige miljøene, og vi kommer et stykke på vei med å integrere dem med de naturvitenskapelige og teknologiske miljøene ved NTNU.


Det gjør det mulig å lykkes med deler av hovedformålet med campussamlingen; å samle studenter og fagmiljø, og senke terskelen for å samhandle på tvers av fag, og finne nye innfallsvinkler og løsninger. NTNU og Norge trenger at våre studenter og fagmiljøer jobber sammen for å løse de store utfordringene samfunnet står overfor. Vi trenger teknologer med kunnskap om mennesker og samfunn, og vi trenger samfunnsvitere med god forståelse for den teknologien som preger oss.


Seks milliarder er ikke nok, men en start. 

Vi ved NTNU skal gjøre vårt og vil jobbe videre med å sikre mest mulig kostnadseffektive og hensiktsmessige utbyggingsmodeller som gir størst mulig verdi: For NTNU og for Norge.

Lyst til å lese mer om prosjektet?

Sjekk ut: https://www.ntnu.no/campusutvikling/campussamling 

Se mer:

Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Der staten

Opptak av forelesninger  

En sak vi jobber med for tiden er opptak av forelesninger. Ifølge studenttingets politikk skal det gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger: «Opptak av forelesninger