Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Der staten skal finansiere nybygg og ombygging av inntil 91 000 kvadratmeter i området for å muliggjøre samlingen. Men i pressemelding 22.06.2022 skriver regjeringen følgende: “Etter en gjennomgang av NTNU Campussamling har regjeringen bestemt at prislappen for Read more about Campussamling[…]

Opptak av forelesninger  

En sak vi jobber med for tiden er opptak av forelesninger. Ifølge studenttingets politikk skal det gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger: «Opptak av forelesninger åpner opp for mer fleksibilitet i studiehverdagen. Det er viktig for tilrettelegging, og det gjøre det lett å repetere stoffet».  Studenttinget setter også krav på at alle nybygde undervisningslokaler skal Read more about Opptak av forelesninger  […]

Loven sier at det er tre ukers frist for å sette karakter på eksamen.

Ifølge Universitets- og høgskoleloven skal sensur på eksamen foreligge senest tre uker etter at eksamen ble levert. Av Kunnskapsdepartementet er det definert som tre uker, altså 21 kalenderdager. Der tre uker etter forvaltningsforskriften, er tre kalenderuker, og at denne fristen bare kan forlenges dersom den 21. dagen faller på en rød dag. Studenttinget har fremmet en resolusjon om sensurfrister og blindsensur for å Read more about Loven sier at det er tre ukers frist for å sette karakter på eksamen.[…]

Allmøte for alle studenter ved IV-fakultetet

Det blir arrangert allmøte for alle studenter på IV den 17.10., på rom F3 på Gløshaugen og Teams. Det vil komme en oppdatering på hva som skjer på fakultetet, en presentasjon av vervene som er oppe til valg, og endringsforslag til allmøtereglement og FTVenes stillingsinstruks. Det blir også servert mat til de 30 første som Read more about Allmøte for alle studenter ved IV-fakultetet[…]

Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT)

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring.  Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. Resultatene fra SHoT 2022 ble offentliggjort i starten av september. Undersøkelsen av besvart av nær 60 000 norske heltidsstudenter under 35 år. Av resultatene kommer det frem at mange har det bra, men vi ser et Read more about Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT)[…]

Tillitsvalgtkonferansen 

09. september var alle tillitsvalgte på NTNU invitert til tillitsvalgtkonferansen. Her var det rom for både KTVer, ITVer, FTVer, referansegruppepersoner, studenttingsrepresentanter og konsulenter. Til vår store glede var det over 70 studenter som kom fra campusen vår i Gjøvik.  På dagsorden var: studentdemokratiet, studentenes rettigheter og plikter, viktigheten av kvalitetssikringssystemet ved NTNU, studentpresten og studenthumanisten, Read more about Tillitsvalgtkonferansen […]

Slik blir Studentrådet IV H22

Valgurnene stengte ved midnatt, og resultatene er klare. Slik vil Studentrådet IV se ut høsten 22! Nyvalgte i bold. Fakultetstillitsvalgte: Tina Høyvik, Siri Mostad Larsen og Eline Frøysa Norli Instituttillitsvalgte:– Marin Teknikk (IMT): Magnus Olsen og Oscar Tellefsrud Rypestøl– Fornybar Energi (EPT): Helene Fjeldstad– Produktutvikling og Produksjon: Jørgen Kjøsen Lindgren (MTP), Sofia Karin Bjurulf (EPT)– Read more about Slik blir Studentrådet IV H22[…]