Anette Baanrud

Stiller til: Instituttillitsvalgt for Marin Teknikk (IMT)
Studieprogram: Marin teknikk, 2. klasse
Etter et år i styret er super motivert til å fortsette å engasjere meg for mannhullet. Jeg er opptatt av at vi mannhullitter skal trives, – noe som blir spesielt viktig når vi flytter over til Moholt. Arbeidet for å ivareta våre interesser og representere studentene på Marin teknikk er en oppgave jeg vil ta på meg. Videre henger jeg mye på skolen og er ofte tilgjengelig hvis det skal være noe, og jeg er alltid down for en prat! (Er også ganske dreven på Toro-kake)

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!