Axel Nordstad Grönquist

Stiller til: Instituttillitsvalgt for Marin Teknikk (IMT)
Studieprogram: Marin teknikk, 2. klasse
Jeg ser på meg selv som en imøtekommende person som gjennom mine snart 2 år på marin har blitt kjent med flere mannhullitter på tvers av trinn, noe som kan gjøre meg til ett kjent fjes på kontoret. Jeg har vært engasjert innenfor linje foreningen og har hatt flere verv gjennom min tid på marin. Nå som jeg er ferdig i både kjellerstyret og som leder for MBK har jeg både tid og lyst til å påta meg nye spennende arbeidsoppgaver. Dersom jeg blir valgt er jeg forberedt til å vie mye av min tid til å sørge for at alle studenter skal trives i studiehverdagen. Spesielt nå som Marin Teknikk bytter campus ser jeg på det ekstra viktig å ha engasjerte ITV’er på kontoret. Dette er en rolle jeg gjerne vil påta meg.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!