Bendik Standal Frantzen

Stiller til: Instituttillitsvalgt for geologi på institutt for geovitenskap og petroleum (IGP)
Studieprogram: Geologi, 4. klasse
Hei, mitt navn er Bendik Standal Frantzen. Jeg går 4. året Geologi, på en master i Berggrunn og Ressursgeologi. Jeg har de to siste årene hatt æren av å være deres instituttillitsvalgte, og har trivdes godt i rollen, til tross for flere krevende saker. Det siste året har instituttet hatt nytt lederskap og dialogen oppleves meget god. Jeg stiller til gjenvalg da jeg tror min erfaring vil være til nytte for studentene, samt gi en kontinuitet i arbeidet sammen med de nye tillitsvalgte for Tekniske Geofag og Petroleum.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!