Eirik Varnes

Stiller til: Instituttillitsvalgt for Ingeniørvitenskap og IKT (KT/Konstruksjonsteknikk)
Studieprogram: Ingeniørvitenskap & IKT
Hei! Jeg heter Eirik Varnes og er på mitt andre år på I&IKT. Jeg stiller som ITV fordi jeg selv har følt på hvor viktig det er med et godt sosialt nettverk for å lykkes som student. Generell trivsel på skolen er en av de viktigste faktorene for å fullføre studiet, og som ITV så får jeg bidra til at flere studenter trives, og mestrer studenttilværelsen. Som ITV får jeg også være med på å påvirke det faglige tilbudet til studentene på linja. I&IKT er et hybrid-studie som kombinerer flere fagfelt innen IT og ingeniørfag. Det er derfor viktig at studiet tilbyr fag som er relevante til de ulike disiplinene, og som til sammen blir et ettertraktet produkt. Jeg er veldig engasjert i Hybrida, linjeforeningen til I&IKT, og via flere verv i Hybrida har jeg fått god oversikt over hverdagen, og behovene, til mine medstudenter. Stem på meg som ITV så skal jeg gjøre mitt beste for å gjøre det å være student på I&IKT så bra som mulig!

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!