Helena Steine Tysland

Stiller til: Instituttillitsvalgt for Ingeniørvitenskap & IKT på Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
Studieprogram: Ingeniørvitenskap & IKT, 2. klasse
Hei, jeg stiller til ITV fordi jeg ønsker å være med på å forme hverdagen til studentene på I&IKT til å bli enda bedre. Jeg er en strukturert og pålitelig person, og vil ta deres innspill på alvor. Jeg er glad i å lytte til hva andre har å si, og kommer til å jobbe for å få igjennom deres ønsker. Jeg tror jeg kan være flink til å legge frem synspunktene deres på en god og saklig måte. Jeg er opptatt av andres trivsel og kommer til å bruke den tiden som trengs for å bedre den og løse problemstillinger, både store og små, som vil dukke opp. Jeg er omsorgsfull og gjør det jeg kan for at andre skal ha det bra. I tillegg er jeg ofte rundt omkring på skolen og vil alltid være åpen for en samtale uansett hva det skulle være når det skulle trengs. Jeg har ingen andre store og tidskrevende verv, som gjør at jeg kan prioritere dette og vil legge inn den innsatsen som trengs om jeg skulle bli valgt.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!