Henrik Lund Finsås

Stiller til: Instituttillitsvalgt for Energi og miljø på Institutt for Energi- og Prosessteknikk (EPT)
Studieprogram: Energi og miljø, 4. klasse
Jeg er glad i å omgås andre, og er våren 2022 fungerende KTV for 2-årig master i energi og miljø i Trondheim. Jeg er også ansatt som sosialansvarlig for klassen og har dermed hatt mye å gjøre med det sosiale.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!