Jathavaan Shankarr

Stiller til: Instituttillitsvalgt for Ingeniørvitenskap & IKT på Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
Studieprogram: Ingeniørvitenskap & IKT, 1. klasse
Hei! Jeg heter Jathavaan, og er en utadvendt, pålitelig og omgjengelig person. Jeg har nå et verv som KTV for første klasse. Dette er et svært givende verv som gir meg muligheten til å lytte til studentene og deres problemer videre. Dette er noe jeg synes er svært givende i tillegg til at jeg synes det er svært gøy å snakke med mine medstudenter. Grunnen til at jeg ønsker å ta steget videre som ITV er todelt. Jeg ønsker først og fremst å ha muligheten til å gjøre en større forskjell, og som ITV er dette noe jeg mener er svært oppnåelig. I mitt verv som KTV har jeg blitt kjent med noen av linjens problemer, og dette er ting jeg ønsker å ta tak i. Den andre grunnen er at jeg ønsker å representere flere enn kun mitt årskull, og et verv hvor jeg representerer hele linjen hadde vært svært ideelt. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få fram sakene til mine medstudenter, og tror jeg vil være en god representant for Ingeniørvitenskap og IKT både på og utenfor linjen. Håper dere stemmer på meg, og godt valg!

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!