Jon H. Haveraaen

Stiller til: Instituttillitsvalgt på IGP (Geovitenskap og petroleum)
Studieprogram: Petroleumsfag
Min visjon er å faktisk få til forandring ved instituttet, som KTV vet jeg hvor vanskelig dette kan være. Som en vis dame sa til meg en gang: “”Skal du få noe gjort, må du gjøre det selv””.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!