Line Varøy Haus

Stiller til: Fakultetstillitsvalgt (FTV) eller Instituttillitsvalgt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB)
Studieprogram: Shipping, 1. klasse
Alder: 0
Jeg er en person det er lett å snakke med, har ikke noe problem med å si ifra og ta saker videre. Jeg er rolig og omgjengelig, og ønsker å få en best mulig studiehverdag for alle. Gi din stemme til meg, du vil bli hørt og tatt seriøst.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!