Rune Stavran Danielsen

Stiller til: Instituttillitsvalgt for vareoperasjoner og byggteknikk (IVB)
Studieprogram: Byggingeniør, 2. klasse
Jeg stiller til valg som ITV for IVB, for å være studentenes stemme til ledelsen av Instituttet. Fra tidligere så har jeg vært tillitsvalgt og verneombud i bedrift, hvor jeg ble kurset i personalpolitikk og HMS. Det siste året har jeg vært ITV for IVB. Stemmer dere på meg, så får dere en kandidat som ikke er redd for å si studentenes mening og jeg arbeider flittig for en bedre studiehverdagen.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!