Sander Grødal

Stiller til: Instituttillitsvalgt for MTP (Maskinteknikk og produksjon)
Studieprogram: Maskiningeniør
Jeg heter Sander, er 22 år gammel og kommer fra kystbyen Ålesund. For tiden er jeg på mitt 3. studieår på maskiningeniør i Trondheim, og stortrives med det! Etter å ha blitt inspirert av andre medstudenter som tidligere har vært ITV, så ønsker jeg også å stille som instituttillitsvalgt. Jeg vil at mine medstudenter skal trives i studentrollen, både når det gjelder det faglige og ikke minst det sosiale. Som student vet jeg det er mye som skjer, og at det fra en tid til en annen kan oppleves som overveldende. Dermed vil jeg at maskiningeniørstudentene ved MTP skal kunne ha en person de kan snakke med dersom de sitter inne med spørsmål angående studiehverdagen, eller bare vil slå av en prat. Stem på meg dersom du vil ha meg som ITV!

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!