William Mikael Haugen

Stiller til: Instituttillitsvalgt for Bygg bachelor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM)
Studieprogram: Bygg bachelor, 1. klasse
Jeg er en person liker å ta ansvar, og som ønsker å forbedre studiet. Jeg har løpet av tiden min på studiet har jeg lagt merke til deler som jeg mener burde bli bedre, og håper jeg får muligheten til å være med på å utvikle studiet videre. Jeg er i dag klassetillitsvalgt, og har også tidligere erfaring som tillitsvalgt fra tiden min i forsvaret. Gjennom vervet som klassetillitsvalgt har jeg fått høre mye fra studenter på andre årstrinn, det er tydelig at det er flere problemer som går igjen år etter år, uten at det blir nevneverdig endringer. Jeg er ikke redd for å si det jeg mener og stå for det, og kommer til å stå på for å få frem det medstudentene mine kommer med til meg. Jeg ønsker å finne frem til løsninger så ikke nye studenter sitter igjen med de samme tankene jeg sitter igjen med litt ut i mitt 2. semester her i Trondheim. Mulighetene dette vervet gir interesserer meg veldig. Man får med seg veldig mye god erfaring og lærer veldig mye som vil være relevant videre i livet.

Er du klar til å stemme?

Les om kandidatene og stem i valget!