Referater

Her ser du møtereferater fra våre siste møter. Ønsker du flere referater kan dette sendes ved behov.

Studentrådsmøte 15.11.22

Saker diskutert:

Sak om KD-midler ble disktutert, samt sak om læringsareal, organisering av ITVer og erfaringsoverføring mellom avtroppende og påtroppende ITVer

Studentrådsmøte 31.10.22

Saker diskutert:

Vi diskuterte karakterkrav på ingeniørstudiet, gjennomføring av valget, og fikk besøk fra Studentprestene

Studentrådsmøte 18.10.22

Saker diskutert:

Vi diskuterte fakultetets strategi og hvordan engasjere KTVer.

Studentrådsmøte 05.10.22

Saker diskutert:

Vi diskuterte ekskursjoner, automatisk begrunnelse på eksamen, fakultets strategi, og KD-midler.

Allmøte for alle studenter på IV

Saker diskutert:

Det arrangeres allmøte for alle studenter på IV-fakultetet. Det vil bli en oppdatering på hva som skjer på fakultetet, endringsforslag til stillingsinstruks for FTV og allmøtereglement, og presentasjon av vervene om er oppe for valg.

Studentrådsmøte 19.09.22

Saker diskutert:

Det ble bl.a. arrangert en workshop om synlighet, og resultatene fra SHOT-undersøkelsen ble presentert og gjennomgått.