Oscar Tollefsrud Rypestøl

Instituttillitsvalgt ved Institutt for Marin Teknikk
Studieprogram:
Jeg heter Oscar, er 24 år, og kommer fra Oslo. For tiden går jeg i 3.klasse på Marin Teknikk på Moholt, tidligere Tyholt :'(. Å ha fått tilliten av mine medstudenter til å kunne være ITV setter jeg utrolig stor pris på. Jeg skal sitte som ITV på Institutt for Marin Teknikk høsten 22 og våren 23. I vervet har ønsker jeg å bidra med å ta vare på det gode studiemiljøet på Marin i forbindelse med flytteprosessen fra Tyholt til Moholt, og alt det medfører. Ellers er jeg et aktivt medlem i linjeforening Mannhullet, og det jeg har igjen av tid går til å trene, henge med venner eller andre aktiviteter.

Kontortid

Tirsdag 14:15-16:15, B123 (ITV-kontoret) på Moholt

Studieprogram

E-postadresse

imt@sr-iv.no

Visste du at
DU kan bli med i Studentrådet IV?

Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!