Valg

Klikk her for å stemme!

OBS! Vi har et suppleringsvalg for to stillinger fra 15.-18. september.
– FTV
– ITV for Maskiningeniørstudentene ved MTP

Fyll ut dette skjemaet for å stille innen 14. november kl 16:00!

 

 

  På høstsemesteret skal det velges nye FTVer og ITVer i studentrådet. Her finner du informasjon om valget høsten 2021:

 

Følgende institutter/studieprogram skal velge ny ITV:

 

 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk 
 • Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk 
 • Marin teknikk / Institutt for marin teknikk 
 • Petroleum / Institutt for geovitenskap og petroleum 
 • Bygg- og miljøteknikk / Institutt for konstruksjonsteknikk 
 • Produktutvikling og produksjon / Institutt for maskinteknikk of produksjon 
 • Maskiningeniør / Institutt for maskinteknikk og produksjon 
 • Ingeniørvitenskap og IKT / Institutt for konstruksjonsteknikk 
 • Fornybar energi / Institutt for energi- og prosessteknikk 

Kandidater:

Nå kan du stemme!

Dager
Timer
Minutter
Sekunder