Valg

er valget til Studentrådet i gang! 

Hva skal velges?

Det skal velges én ny FTV!

 

Hva går stillingen ut på?

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på fakultetet.
 
De er den viktigste kontaktpersonen du har for å påvirke hvordan ting gjøres på fakultetet ditt eller NTNU generelt. De bistår også medstudenter med spørsmål om alt mulig som har med fakultetet og NTNU å gjøre, og har også et tillitsverv med taushetsplikt hvis du trenger noen å snakke med. De er ledere av studentrådet ved fakultetet, som har et veldig godt sosialt miljø, med hytteturseminarer hvert semester. De sitter også i fakultetstyret, og andre møter på fakultetet. Stillingen er honorert 235 timer per semester.
 
  
 Vil du være med på å påvirke dine medstudenters studiehverdag? Still! 

Har du noen spørsmål om stillingen? Send oss en mail på ftv@sr-iv.no. Les hva de som innehar stillingen nå har å si her.

5 gode grunner til å stille!

 1. Det er en god mulighet til å jobbe for dine medstudenter
 2. Du får betalt! 
 3. Det er et hyggelig sosialt miljø! Med hytteturseminar hvert semester og
  andre sosiale events som bowling, go-kart og paint n sip.
 4. Du får god erfaring som ser bra ut på CVen. Her lærer du hvordan NTNU
  fungerer, hvordan en så enorm organisasjon styres og profesjonell
  møtedrift.
 5. Du trenger ikke noen forhåndserfaring! Vi sørger for grundig opplæring.

Studentvalget stengte 27. oktober kl 22:00. Disse begynner i vervet januar 2023:

Nyvalgte

Studentvalget stengte 27. oktober kl 22:00. Disse begynner i vervet januar 2023:

Valg

Valget er over for denne gang! Det blir mulig å stille igjen i løpet av høsten 22!

Da skal det velges en fakultetstillitsvalgt, og følgende institutter/studieprogram skal velge ny ITV. Man stiller til valg for året 2023:

 • Marin teknikk / Institutt for marin teknikk (IMT)
 • Petroleum / Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP)
 • Bygg- og miljøteknikk (Siv. ing) / Institutt konstruksjonsteknikk (KT)
 • Maskin bachelor / Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
 • Produktutvikling og produksjon / Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
 • Ingeniørvitenskap og IKT / Institutt for konstruksjonsteknikk (KT)
 • Fornybar energi / Institutt for energi- og prosessteknikk 
 • Gjøvik / Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB)
 • Ålesund / Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB)
 

Hva går stillingen ut på?

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt studieprogram eller institutt.
 
De er den viktigste kontaktpersonen du har for å påvirke hvordan ting gjøres på studieprogrammet ditt eller NTNU generelt. De bistår også medstudenter med spørsmål om alt mulig som har med studieprogrammet og NTNU å gjøre, og har også et tillitsverv med taushetsplikt hvis du trenger noen å snakke med. De er medlemmer av studentrådet ved fakultetet, som har et veldig godt sosialt miljø, med hytteturseminarer hvert semester. De sitter også i instituttstyret, studieprogramutvalg og mer. Stillingen er honorert 80 timer per semester.
 
Rollen som fakultetstillitsvalgt er mye av det samme, bare på et bredere nivå. Det betyr større ansvar, men også større honorar og større påvirkningskraft. Her sitter du blant annet i dekanens ukentlige ledermøte, i møter med studentdemokratiet på tvers av NTNU og du leder møtene i Studentrådet IV. 
  
 Vil du være med på å påvirke dine medstudenters studiehverdag? Still! 

Har du noen spørsmål om stillingen? Kontakt ITVen på ditt studie, eller send oss en mail på ftv@sr-iv.no. Les hva de som innehar stillingen nå har å si her.

5 gode grunner til å stille!

 1. Det er en god mulighet til å jobbe for dine medstudenter
 2. Du får betalt! 80 timer per semester som ITV, 235 som FTV
 3. Det er et hyggelig sosialt miljø! Med hytteturseminar hvert semester og
  andre sosiale events som bowling, go-kart og paint n sip.
 4. Du får god erfaring som ser bra ut på CVen. Her lærer du hvordan NTNU
  fungerer, hvordan en så enorm organisasjon styres og profesjonell
  møtedrift.
 5. Du trenger ikke noen forhåndserfaring! Vi sørger for grundig opplæring.

Nyvalgte
Studentvalget stengte 27. oktober kl 23:50, her er de som begynner i vervet i januar

Valg

Nå er det mulig å stille som fakultets- ellers instituttillitsvalgt! Fyll ut dette skjemaet innen 27. mars kl 16:00!

Hva skal velges?

Det skal velges to ny FTVer, og følgende institutter/studieprogram skal velge ny ITV. Man stiller til valg for skoleåret 2022/2023:

 • Marin teknikk / Institutt for marin teknikk 
 • Geologi / Institutt for geovitenskap og petroleum 
 • Teknisk geofag / Institutt for geovitenskap og petroleum 
 • Bygg- og miljøteknikk (Siv. ing) / Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Bygg bachelor / Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Produktutvikling og produksjon / Institutt for energi- og prosessteknikk 
 • Ingeniørvitenskap og IKT / Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Energi- og miljø / Institutt for energi- og prosessteknikk 
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (Gjøvik)
 • Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (Ålesund)

Hva går stillingen ut på?

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt studieprogram eller institutt.
 
De er den viktigste kontaktpersonen du har for å påvirke hvordan ting gjøres på studieprogrammet ditt eller NTNU generelt. De bistår også medstudenter med spørsmål om alt mulig som har med studieprogrammet og NTNU å gjøre, og har også et tillitsverv med taushetsplikt hvis du trenger noen å snakke med. De er medlemmer av studentrådet ved fakultetet, som har et veldig godt sosialt miljø, med hytteturseminarer hvert semester. De sitter også i instituttstyret, studieprogramutvalg og mer. Stillingen er honorert 80 timer per semester.
 
Rollen som fakultetstillitsvalgt er mye av det samme, bare på et bredere nivå. Det betyr større ansvar, men også større honorar og større påvirkningskraft. Her sitter du blant annet i dekanens ukentlige ledermøte, i møter med studentdemokratiet på tvers av NTNU og du leder møtene i Studentrådet IV. 
  
 Vil du være med på å påvirke dine medstudenters studiehverdag? Still! 

Har du noen spørsmål om stillingen? Kontakt ITVen på ditt studie, eller send oss en mail på ftv@sr-iv.no. Les hva de som innehar stillingen nå har å si her.

5 gode grunner til å stille!

 1. Det er en god mulighet til å jobbe for dine medstudenter
 2. Du får betalt! 80 timer per semester som ITV, 235 som FTV
 3. Det er et hyggelig sosialt miljø! Med hytteturseminar hvert semester og
  andre sosiale events som bowling, go-kart og paint n sip.
 4. Du får god erfaring som ser bra ut på CVen. Her lærer du hvordan NTNU
  fungerer, hvordan en så enorm organisasjon styres og profesjonell
  møtedrift.
 5. Du trenger ikke noen forhåndserfaring! Vi sørger for grundig opplæring.

Stem før fristen!

Dager
Timer
Minutter
Sekunder

Nå kan du stille!

Dager
Timer
Minutter
Sekunder